Competiție: Arată-ne partenerii tăi de joc cu blană!

 • Explorarea și cucerirea galaxiei nu este niciodată mai plăcută decât în compania prietenilor noștri cu patru picioare: animalele noastre de companie. În cinstea celei de-a 17-a aniversări OGame, vrem să vedem pozele tale: arată-ne partenerii tăi criminali! Douăzeci de participanți câștigători se pot aștepta să primească un mousepad OGame grozav, plus un cupon în valoare de 10 euro.

  Cum să participi:

  · Fotografiază-ți animalul de companie jucând OGame. Poți să folosesești chiar și o jucărie nostimă drept subiect. În fotografie nu trebuie sa fie vizibilă nicio figură umană, și nici nu ai voie să editezi digital fotografia.

  · Trimite-ne fotografia ta în format .jpg, .jpeg or .png la anniversarypets@ogame.org până la 11:59 PM CEST, 13 octombrie.

  · Folosește ca linie de subiect ‘Anniversary Pets 2019’.

  · Te rugăm să folosești adresa de email asociată contului tău, să incluzi numele în joc, comunitatea și serverul.

  Vom selecta 20 dintre cele mai drăguțe, nostime/ cele mai creative contribuții și vom anunța câștigătorii în data de 21 octombrie. Câștigătorii vor fi informați prin email și anunțați pe forumuri.

  Te rugăm să notezi:

  · Câștigătorii trebuie să ne răspundă până pe 23 octombrie și să ne trimită adresa poștală. Dacă nu vor răspunde până la sfârșitul zilei, premiul lor va fi anulat.

  · Participanții consimt ca fotografia lor să fie folosită în paginile noastre și pe canalele social media.

  · Participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

  · Numai fotografiile create personal pot fi trimise.

  · Fiecare participant poate trimite o singură fotografie.

  Noi urăm tuturor participanților distracție plăcută și mult noroc!

  Echipa OGame

  UOB7Q6B.png  axE: mai dar tu tot timpul esti gica contra
  Motanu: la cati pro sunt in jocul asta...


  Gusty: Știi ca nu insist pe ceva decât atunci când știu sigur ca am dreptate. Ulterior îmi dau seama ca am greșit și îmi cer scuze


 • TERMENI ȘI CONDIȚII


  Următoarele condiții reglementează derularea „Concurs Aniversar Însoțitori 2019” („concurs”), găzduit de Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Germania („Gameforge”).


  1. Eligibilitate, Participanți și Participare

  1. Participarea la concurs este gratuită. Toți utilizatorii cu vârstă admisă, care respectă cerințele din Termenii și Condițiile standard de utilizare și care au un cont personal activ („cont”) pentru ogame.gameforge.com sunt eligibili să participe. Angajații Gameforge și companiile asociate cu Gameforge, precum și rudele acestora, au voie să participe, dar sunt excluși de la primirea oricăror premii.
  2. Un „participant” este orice persoană îndreptățită să participe în conformitate cu (1) care participă așa cum este descris în (3) în perioada 29 septembrie 2019 și 13 octombrie 2019, 11:59 CEST („perioada de participare”).
  3. Obiectul concursului este crearea independentă a unei fotografii care înfățișează animalul de companie sau jucăria preferată a participantului în fața unui monitor care afișează jocul OGame („fotografie”) și trimiterea acesteia în perioada de participare, în conformitate cu următoarele cerințe („înregistrare” „):
   a) Nicio informație despre cont, mesaje de chat, persoane sau conținut ilegal nu trebuie să fie vizibile pe fotografie.
   b) Înregistrarea trebuie realizată în format .JPG, .JPEG sau .PNG.
   c) Înregistrarea trebuie trimisă la anniversarypets@ogame.orgde la adresa de e-mail asociată contului folosind subiectul „Concurs Aniversar Însoțitori 2019”. E-mailul ar trebui să includă numele ce aparține contului, comunitatea și serverul de joc asociat. De asemenea, participantul ar trebui să indice și prin ce metodă suplimentară sau alternativă dorește să fie identificat ca fiind creatorul fotografiei câștigătoare ca parte a prezentării (conform 2 (3)), în cazul în care ar câștiga. Dacă nu se prevede acest lucru, participantul acceptă că numele contului pe care l-a furnizat este suficient și acceptat drept identificator.În cazul în care participantul preferă să evite orice formă de identificare, acesta poate indica acest lucru în înregistrarealui.
  4. Nu vor fi luate în considerare înregistrările trimise înainte sau după perioada de participare sau înregistrările trimise de la o adresă de e-mail asociată unui cont pentru care a fost deja trimisă o altă înregistrare


  2. Câștigători și Premii


  1. Gameforge va selecta un număr de 20 de înregistrări dintre toate înregistrările eligibile, pe baza creativității și originalității lor. „Câștigătorii” sunt acei participanți care au creat aceste înregistrări.
  2. Gameforge va informa câștigătorii până la 21 octombrie 2019 prin e-mail, pe adresa de e-mail folosită pentru înregistrarea lor („notificare”).
  3. În semn de recunoștință a eforturilor lor, Gameforge poate prezenta înregistrări ale „participanților” („prezentare”) în orice moment pe propriile pagini de internet (inclusiv pe forum), precum și în prezențele menținute de Gameforge pe rețelele de socializare Facebook și Twitter (împreună „site-urile Gameforge”), indicând numele de cont asociat sau identificatorul ales conform 1 (3) (d) și serverul jocului.
  4. Câștigătorii vor primi premiile menționate în anunțul concursului. Aceste premii vor fi expediate de către un furnizor de servicii de livrare („furnizor de servicii”) delegat de Gameforge începând cu 24 octombrie 2019 și necesită o adresă poștală valabilă („adresă”). Gameforge va solicita câștigătorilor să răspundă la notificare cu adresele lor până la 23 octombrie 2019, 11: 59 PM CEST cel mai târziu („răspuns”). Răspunsurile pe care Gameforge le primește cu întârziere sau nu le primește deloc vor duce la pierderea dreptului la premiu.
  5. În măsura în care premiul constă într-un cupon, acesta va fi trimis câștigătorului la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere în termen de o săptămână de la notificare.
  6. Premiile materiale sunt considerate a fi acordate câștigătorilor de către Gameforge din momentul predării premiilor către furnizorul de servicii. Dacă un premiu material nu poate fi livrat ca urmare a unei adrese furnizate eronat de către câștigător, aceasta va fi în detrimentul câștigătorului afectat. Gameforge nu va fi responsabil pentru nicio încercare suplimentară de livrare. Sunt excluse toate plățile în numerar și/sau plată a premiului ce constă în bunuri fizice, precum și un schimb și/sau un transfer de premii către terți.


  3. Drepturi de Utilizare și Exonerare


  1. În scopul participării la concurs, Gameforge acordă participantului dreptul gratuit, neexclusiv și revocabil de a folosi fotografia care prezintă elemente proprii ale OGame în scopul înregistrării lor. Gameforge își rezervă toate drepturile în măsura în care nu sunt acordate în mod expres alte drepturi de utilizare în afara acestor Termeni și Condiții.
  2. În scopul prezentării, participantul acordă Gameforge dreptul gratuit, neexclusiv și revocabil de a utiliza fotografia, dacă este necesar, fără limitarea timpului și a locului. Aceasta include dreptul de a reproduce și edita fotografia (în special ajustări la formatul și dimensiunea imaginii), de a o face accesibilă pe site-urile Gameforge și de a oferi drepturile necesare furnizorilor de platforme afectate.
  3. Prin transmiterea înregistrării lui, participantul asigură că este produsă de acesta, garantează că acest lucru nu încalcă drepturile terților și exonerează Gameforge împotriva tuturor revendicărilor de la terți în baza încălcării drepturilor terților în legătură cu înregistrarea.


  4. Date de Confidențialitate

  1. Gameforge va colecta datele personale furnizate de participanți (inclusiv datele utilizatorului pentru cont, adică numele contului asociat, adresa de e-mail, adresa furnizată de câștigători și forma de identificare aleasă 1(3)(d) în conformitate cu cerințele privind protecția datelor și va prelucra acest lucru exclusiv în scopul desfășurării concursului. Aceasta include verificarea eligibilității pentru participare și respectarea regulilor (conform 6 (2)), precum și, după caz, livrarea premiilor și furnizarea adresei către furnizorul de servicii, notificarea și prezentarea.
  2. Datele personale colectate vor fi stocate pe durata concursului și apoi șterse ulterior. Înscrierea inițială și prezentarea, din motive de documentare și transparență, sunt salvate în principal pentru găsirea participantului, acestea nu vor fi șterse, cu excepția cazului în care câștigătorul respectiv solicită altfel. În măsura în care cerințele de păstrare legală prevăd stocarea pe termen lung, datele afectate vor fi șterse cel târziu după expirarea acestor obligații și vor fi procesate numai în scopul respectării.
  3. Mai multe informații despre gestionarea datelor personale ale Gameforge pot fi găsite în Politica de confidențialitate (a se vedea în special punctul 3.9 cu privire la desfășurarea concursurilor și la baza legală semnificativă pentru prelucrarea acestor date, precum și la punctul 6 privind drepturile persoanei vizate).

  5. Disclaimer
  Gameforge, organizațiile sale, angajații și subcontractanții sunt răspunzători exclusiv pentru intenția voită și neglijența gravă, indiferent de temeiul legal, iar în cazurile de neglijență obișnuită, numai pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale și limitate la daunele previzibile, în măsura în care nu sunt excluse prin alte dispoziții legale obligatorii. Aceste limitări nu se aplică pentru pierderea vieții, vătămarea personală sau deteriorarea sănătății.


  6. Dispoziții Finale

  1. Participantul este de acord cu acești Termeni și Condiții prin transmiterea înregistrării.
  2. Pe lângă acești Termeni și Condiții, se aplică și Termenii și condițiile de utilizare standard (împreună „regulile”).
  3. În cazul în care un participant încalcă regulile în timpul executării concursului sau o astfel de încălcare este dovedită ulterior, Gameforge poate revoca eligibilitatea sa de a participa.
  4. Gameforge își rezervă dreptul de a încheia concursul înainte de sfârșitul perioadei de participare, în cazul în care există un motiv important. Un motiv important ar fi în special dacă executarea corectă a concursului nu poate fi garantată din motive tehnice sau legale.
  5. Relația contractuală este reglementată de dreptul german pentru excluderea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri și regulamentele de sesizare de drept internațional privat. Dacă participantul are ca domiciliu obișnuit o locație într-o altă țară din cadrul Uniunii Europene pe durata concursului, valabilitatea reglementărilor legale strict aplicabile ale țării în cauză rămâne neafectată de legea pronunțată în propoziția anterioară.
  6. În cazul în care orice prevedere individuală a acestor condiții devine ineficientă, dispozițiile rămase rămân efective și obligatorii. Dispoziția inaplicabilă se înlocuiește cu dispoziția legală relevantă.

  UOB7Q6B.png  axE: mai dar tu tot timpul esti gica contra
  Motanu: la cati pro sunt in jocul asta...


  Gusty: Știi ca nu insist pe ceva decât atunci când știu sigur ca am dreptate. Ulterior îmi dau seama ca am greșit și îmi cer scuze